Yogipaltunn

Introduktion till Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan

 

Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan fokuserar på energi och medvetenhet. Med hjälp av andningsövningar, fysiska övningar, meditationer, mantran och avslappning blir sinnet klarare och lugnare, kroppen starkare och mjukare och det inre livet får möjlighet att expandera. Kundaliniyoga kan ge en bättre sömn, mindre smärta i till exempel rygg och huvud. Dessutom stärker det immunförsvaret. De fysiska övningarna kan anpassas så att alla kan vara med.

 

Vilka är de första sakerna som du kommer i kontakt med under ett kundaliniyogapass? Andningen, pranayam, är central och under passet används en djupandning som utgår från magen och fortsätter hela vägen upp till nyckelbenet. Den syresätter kroppen och hjälper dig att släppa på spänningar. Under vissa övningar används eldandning som teknik, det är en andning som är snabbare och ytligare. Den renar lungor och blod, ökar lungkapaciteten och balanserar nervsystemet. Förutom djupandning och eldandning finns till exempel växelvis andning när du växlar mellan högar och vänster näsborre, segmenterad andning när du andas in/ut i olika frekvenser och eldandning genom munnen (Cannon Breath). Andningsövningarna ger olika effekt. De kan bland annat lugna, stimulera och balansera.

 

De fysiska övningarna, asanas, kan alla göra. Övningar ger smidighet, styrka och balans. Centralt är att träna upp området kring naveln där det finns ett kluster av nerver. En stark navelpunkt kan ge dig både styrka och lätthet i vardagen. Övningarna stimulerar det viktiga körtelsystemet som bland håller hormonerna i balans, påverkar immunförsvaret och reglerar stressnivån. Sköldkörteln, hypofosen och binjurarna är några av de körtlar som får en möjlighet att fungera bättre tack vare de olika asanas som görs under ett pass. En sekvens av asanas kallas i kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan för en kriya. Uthållighet uppmuntras i passen. Att öva sig att hålla ut under en kriya gör att det blir lättare att hitta kraft inför vardagens prövningar.

 

Mantran används för att komma i kontakt med en större verklighet och det som kan upplevas som det sanna jaget. Med hjälp av olika ljud och rytmer uppstår vibrationer som kan verka läkande och upplyftande. Varje pass inleds med mantrat Ong namo guru dev namo och avslutas med Sat Nam. Förutom att Ong Namo signalerar till kroppen och sinnet att nu är det dags för yoga, bildar den en gyllene kedja till de som yogat genom årtusendena. Sat Nam kan översättas till "min sanna identitet". Det är ett mantra som också används under själva passen. Andas in och tänk Sat, andas ut och tänk Nam. Det hjälper till att hålla fokus och fördjupar känslan i rörelsen.

 

Fokus kommer också med hjälp av Dhrists, ögonfokus. Den vanligaste fokuseringspunkten kallas för "tredje ögat" och är belägen mittemellan – och lite ovanför - ögonbrynen vid näsroten. Oftast hålls ögonen slutna under kundaliniyogan och blicken fokuserar under ögonlocken. Med slutna ögon blir det enklare att gå in i sig själv.

 

Händerna gör sitt till med hjälp av Mudras, fingersättningar. Den vanligaste är Gyan Mudra där tum- och pekfinger försluts genom att de trycks mot varandra. Genom att använda ett finger stöds en viss typ av energi. Till exempel representerar pekfingret kunskap och visdom, medan lillfingret representerar god kommunikation. Kroppslås är vanligt förekommande.

 

Det finns flera kroppslås, bandhas, och under ett pass går kundaliniyogaläraren igenom hur man lär sig att hantera låsen och när man inte ska göra dem. Nacklåset är viktigt för att energin ska kunna cirkulerar fritt till huvudet och det gör blodtrycket balanserat. Rotlås görs ofta efter en asana för att balansera energierna och integrera effekterna av övningen.

 

Yogi Bhajan har förutom alla tusentals kryias även lärt ut mängder av kraftfulla meditationer. Ibland med mantran, ibland utan. Ibland med rörelse, ibland i stillhet. Meditationerna kan fokusera på allt från hjälp med att bryta en destruktiv tanke till att öppna uppför mer kreativitet i livet. Meditationsanvisningar anger vilken typ av andning, dhrist, mudras, lås och mantra som användas.

 

Eftersom kundaliniyogan arbetar med energier finns det centrala system som kan hjälpa till att förklara hur energin verkar i kroppen. Chakrasystemet och De tio kropparna är konkreta modeller för hur man kan se var det finns obalanser och hur de kan balanseras. För den som vill fördjupa sin träning finns det mycket att lära om yogisk filosofi, anatomi och livsstil.

 

Kundaliniyoga är för dig som vill öka ditt välbefinnande på ett inkännande och kraftftullt sätt. Yogi Bhajan kom till västvärlden från Indien i slutet av 1960-talet. Han började att undervisa kundaliniyoga i USA, för att sedan sprida sina kunskaper i övriga delar i världen. I Frankrike ordnas det till exempel en stor kundaliniyogafestival varje sommar dit yogis från hela världen kommer för att uppleva den speciella energi som uppstår när många yogar tillsammans och utbyter yogiska kunskaper och erfarenheter. Yogi Bhajan började med kundaliniyoga som ung och studerade under mästaren Sant Hazara Singh. Vid 16 års ålder var Yogi Bhajan redo för att själv kunna kalla sig mästare. Hans hängivenhet till kundaliniyoga gör att det idag finns tillgång till information som tidigare bara varit tillgänglig för kungar och andra prominenta personer. Kundaliniyogan är en vardagsyoga. Det betyder att den ska kunna utföras av alla som lever ett vanligt liv med allt vad det innebär i form av arbete, hushållssysslor och familjeliv.