Yogipaltunn

The Work

Jag kom i kontakt med The Work och Byron Katie för flera, flera år sedan. The Work är en teknik för att undersöka ens tankar och se vad det finns för sanningar i dem. Ofta visar det sig att sanningen kanske ligger mer i det omvända. Det kan kännas som en otrolig lättnad.

 

The Work har sedan dess varit ett av många kraftfulla verktyg som jag tar fram när sinnet kämpar uppför forsen och inte bara flyter med det som faktiskt är.


I början tyckte jag att tekniken var lite lurendrejeri. Som att jag försökte lura mina tankar. Men efter ett tag märkte jag att mina tankar försökte lura mig. De höll fast vid gamla idéer, rädslor och historier som faktiskt inte var aktuella längre. Till det hör att jag var rätt ilsken på livet och vissa personer. Men när jag började att metodiskt undersöka mina tankar släppte ilskan. Det blev mer som en meditation där jag kunde gå in i mig själv och verkligen känna vad som var sant. Många gånger höll jag fast vid att jag till exempel var besviken på någon, bara för att. Om den personen inte gick mig till mötes, varför skulle då jag göra det? Situationen blev helt enkelt låst. Men när jag började tittat på mina attityder, blev min inställning och minst mina förväntningar på andra människor så mycket mer avslappnade. 


Jag har haft förmånen att träffa och vara på workshops med Byron Katie vid två tillfällen. Och hon är en person utöver det vanliga. Hennes totala närvaro och klarhet var för mig en stor upplevelse. 


Det finns massor att se och lyssna till på hennes hemsida och på Youtube. Och kom ihåg att i början kan det kännas lite konstruerat. Men försök att se det som en meditation. 

 

Så här beskrivs Byron Katies historia i korthet på hemsidan för The Work

 

"Byron Katie has one job: to teach people how to stop suffering. When Katie appears, lives change.

 

In 1986, at the bottom of a ten-year fall into depression, anger, and addiction, Byron Katie woke up one morning and realized that all suffering comes from believing our thoughts. She realized that when she believed her stressful thoughts, she suffered, but that when she questioned them, she didn't suffer, and that this is true for every human being. Her simple but powerful method of inquiry is called The Work.

 

The Work consists of four simple questions and a turnaround, which is a way of experiencing the opposite of what you believe. When you Work with a thought, you see around it to the choices beyond suffering.

 

Katie has been bringing The Work to millions around the world for more than twenty years. Her free public events, weekend workshops, nine-day School for The Work, and 28-day residential Turnaround House have brought freedom to people all over the world.

 

Byron Katie's six books include the bestselling Loving What Is, I Need Your Love—Is That True?, and A Thousand Names for Joy. For more information, visit www.thework.com."

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar