Yogipaltunn

Om gott och ont

När livet drabbar en är det lätt att snabbt dra en slutsats av att det här är bra eller dåligt, gott eller ont. Vi förbannar eller hyllar. Svart eller vitt. Men egentligen vet vi sällan - för att inte säga aldrig - hur ett skeende uppstår och vilka efterverkningar det blir på lång sikt. Det klassiska uttrycket "a blessing in  desguise" tycker jag inträffar med jämna mellanrum. 


För dig som läst bloggen vet du att jag brände handen idag. Rätt rejält. Efter det kom en gammal text upp i mitt huvud. Den är från "En dold Gud - Om religion, vetenskap och att söka Gud" av Stefan Einhorn som jag läste för tio år sedan. Men som uppenbarligen gjorde ett avtryck. Jag citerar:

 

"Hur svårt kan det vara att veta vad som verkligen är gott respektive ont kommer till uttryck i den daoistiska berättelsen om den fattige mannen och hästen. Mannen och hans son ägde en häst som en dag försvann. När hans bekanta kom för att beklaga det inträffade, frågade mannen hur de visste att det som skett var en olycka. När hästen senare kom tillbaka och i sitt sällskap hade en flock vildhästar, blev han i sin tur lyckönskad för det goda som inträffat.  Återigen svarade han med en fråga: 'Hur vet ni att detta är bra?' När sonen började rida in hästarna föll han och bröt sitt ben, varvid människorna åter kom för att beklaga det onda som inträffat och mannen svarade med att undra hur de kunde veta att det inträffade var av ondo. När kriget så bröt ut, blev den haltande sonen befriad från att tjänstgöra som soldat och kunde stanna hemma i trygghet. "


Kanske något att fundera över innan vi kategoriserar en händelse. 

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar